Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Projekty aktualne
Bez barier na rynku pracy
2021-09-01 00:00:00

Plakat informacyjny: Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zaprasza osoby w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego spełniające poniższe kryteria:

 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (w stopniu lekkim tylko z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), osoby bez orzeczenia na podstawie zaświadczenia lekarza;
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (62 miejsca);
 • osoby pracujące, które chcą zwiększyć poziom lub jakość zatrudnienia (10 miejsc).

Oferujemy:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD;
 • wsparcie psychologiczne;
 • doradztwo zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Rekrutacja trwa:

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 515 555 146 lub w biurze projektu: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 6 (w Pensjonacie U Pana Cogito), www.rodziny.info.

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

1. Ogłoszenie o projekcie

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Regulamin projektu

4. Deklaracja uczestnictwa

5. Informacja o dostepności projektu dla osób z niepełnosprawnościami

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE na sierpień 2022
 
Nazwa Beneficjenta:  Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne        
Nr projektu:  POWR.01.05.01-00-0090/20          
Tytuł projektu:  Bez barier na rynku pracy          
Lp. Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń, spotkań, posiedzeń - dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania  Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) / osoby do kontaktu w sprawie wydarzenia/działania Planowana liczba uczestników Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www. Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1 doradztwo zawodowe, posrednictwo pracy poniedziałki, srody, piatki,  godz. 15-20.00 ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków Agnieszka Lewonowska-Banach, tel. 515555146 6 tak,  tak, 
2 spotkania indywidualne z psychologiem, motywacyjne spotkania indywidualnie umawiane   ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków Agata Olszewska-Sarapata Warsztat Rozwoju, ul. Tyniecka 43/A1, 30-323 Kraków, Agnieszka Lewonowska-Banach tel. 515555146 1 tak,  tak, 
3 staż 1.06.2022 - 31.08.2022 8-16.00 oraz 8-15.00 Ośrodek Wsaprcia - klub Samopomocy , Kraków, os. Zielone 7. - 1 osoba oraz Szkolne 35, 31-978 Kraków - 1 osoba Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes, os. Szkolne 35, 31-978 Kraków, Dorota Batko, tel. 12 643 80 50 2 tak,  tak, 
4 staż     Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków, Anna Wasieczko, tel 12 2697200 1 tak,  tak, 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE na wrzesień 2022

harmonogram udzielania_wsparcia_Bez_Barier_0090_na_10_2022.xlsx

harmonogram_wsparcia_Bez_Barier_0090_na_11_2022.xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-Bez_Barier_0090_na12_2022.xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-Bez_Barier_0090_na_01_2023.xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-Bez_Barier_0090_na_02_2023.xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-Bez_Barier_0090_na_04_2023.xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-Bez_Barier_0090_na_04_2023_aktualizacja.xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-Bez_Barier_0090_na_05_2023.xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-Bez_Barier_0090_na_06_2023(1).xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-Bez_Barier_0090_na_06_2023_aktualizacja.xlsx

powrót do projektów aktualnych ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie